Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete

Budapest, Nádor utca 36. V.em. (Pf. 1462/750.)

Az árkustanyai kényszermunkatáborba elhurcolt családok névsora

ÁRKUSTANYA

AGG JÁNOS

AGG JÁNOSNÉ

ANDRÁSSY ILONA GRÓFNŐ

ARATÓ LÁSZLÓNÉ

ÁRVAI JÁNOS

ÁRVAI JÁNOSNÉ

ÁRVAI JÁNOS IFJ.

BABATI MIHÁLY

BABATI MIHÁLYNÉ

BABATI ROZÁLIA

BABATI LÁSZLÓ

BAJKA MIHÁLYNÉ

BAKOS PÁLNÉ

BAKOS TIBOR

BALASKA ALEXANDRA

BALÁZS LAJOS

BALÁZS LAJOSNÉ

BALÁZS ERZSÉBET

BALÁZS LÁSZLÓ

BALÁZS RUDOLF DR.

BALÁZS RUDOLFNÉ DR.

BALAZSIN VINCE

BALAZSIN VINCÉNÉ

BALAZSIN KATALIN

BÁLINT MÁTYÁSNÉ

BÁLINT ZOLTÁN

BÁLINT PIROSKA

BARACSI ALBERT

BARTHI GYÖRGYNÉ

BARTHI SÁNDOR

BARTHI KÁROLY

BARTHI JOLÁN

BARTHI EMMA

BASA LAJOS

BASA LAJOSNÉ

BÁTHORY ILDIKÓ

BÁTHORY JÓZSEF

BÁTHORY JÓZSEFNÉ

BÁTHORY JÓZSEFNÉ

BEÁK FERENC

BEÁK FERENCNÉ

BELÉNYESI ENDRÉNÉ

BELÉNYESI ENDRE

BELÉNYESI ZSIGMOND

BELÉNYESI VILMA

BENCSIK GÉZA

BENCSIK GÉZÁNÉ

BEREK JÁNOS

BEREK JÁNOSNÉ

BEREK TERÉZ

BÉRES ELEKNÉ

BÉRES ELEK IFJ.

BÉRES JÓZSEFNÉ

BÉRES JÁNOS

BÉRES JÁNOSNÉ

BÉRES JÁNOS IFJ.

BÉRES JÁNOSNÉ IFJ.

BÉRES ANDRÁS

BÉRES ISTVÁN

BÉRES JÓZSEFNÉ

BÉRES MAGDOLNA

BÉRES TIBOR

BERNÁT JÓZSEFNÉ ID.

BERNÁT JÓZSEF

BERNÁT MÁRIA

BERTÓK SÁNDOR

BERTÓK SÁNDORNÉ

BERTÓK JULIANNA

BESSENYEI JENŐ

BESSENYEI JENŐNÉ

BESSENYEI MÁRIA

BESSENYEI JENŐ IFJ.

BESSENYEI RÓZA

BESSENYEI JÁNOSNÉ

BIACS JÁNOS

BIACS JÁNOSNÉ

BIHARY JÁNOSNÉ

BIZONY EMIL

BIZONY ERVIN

BODICSI JÁNOS

BODICSI JÁNOSNÉ

BODROGI GYULA

BODROGI CSABA

BOGÁCS JÁNOSNÉ

BOGÁCS MARGIT

BOGÁR GYULA

BOGÁR GYULÁNÉ

BOGÁR OLGA

BOGYÓ MÁTYÁS

BOLDOG SÁNDORNÉ

BOLDOG JULIANNA

BOROS JÁNOS

BOROS JÁNOSNÉ

BOROS LÁSZLÓ

BOSNYÁK MÁRIA

BÖGRI SÁNDOR

BÖGRI SÁNDORNÉ

BÖGRI ERZSÉBET

BÖGRI IMRE

BÖGRI SÁNDORNÉ

BÖGRI GYÖRGYNÉ

BURIÁN GÉZA

BÚZÁSI IMRE

BÚZÁSI IMRÉNÉ

BÜTTNER SÁNDOR

BÜTTNER SÁNDORNÉ

CSEH MIHÁLY

CSEH MIHÁLYNÉ

CSEH GYÖRGYNÉ

CS. TÓTH JÁNOS

CSATÓ EDIT

CSERTŐ JÓZSEF

CSERTŐ JÓZSEFNÉ

CSERTŐ IZABELLA

CSERTŐ LÁSZLÓ

CSERTŐ ZOLTÁN

CSIKÓ LÁSZLÓNÉ

CSIZMADIA SÁNDORNÉ

CSOBAI JENŐ

CSOBAI JENŐNÉ

CSOBAI GYÖRGY

CSOBAI KLÁRA

CSOPORT JÓZSEF

CSÓTÁR KÁROLY

CSÓTÁR KÁROLYNÉ

CSÓTÁR KÁROLY IFJ.

CSÓTÁR KÁROLYNÉ IFJ.

CSÓTÁR ÁGOTA

CSÓLIG JÓZSEF

CSÓLIG JÓZSEFNÉ

CSÓLIG JÓZSEF IFJ.

CSÓLIG KLÁRA

CSÓLIG TIBOR

CSÖRGŐ JÁNOSNÉ

CSÖRGŐ JÁNOS IFJ.

CSUKA LÁSZLÓ

CSUKA LÁSZLÓNÉ

CZIPÓT JÓZSEF

CZIPÓT JÓZSEFNÉ

CZIPÓT JÓZSEF IFJ.

CZIPÓT ERZSÉBET

DANI ANASZTÁZIA

DANI JÓZSEFNÉ

DEBRECENI ZSUZSANNA

DEHÉNY TIBOR

DEHÉNY TIBORNÉ

DEHÉNY ANDREA

DEZSŐ IMRE

DEZSŐ MÁRTA

DEZSŐ ÉVA

DEZSŐ PIROSKA

DOBETZ ELEMÉR

DOBETZ ELEMÉRNÉ

DOBETZ MÁRIA

DOBETZ JÓZSEF

DOBETZ JÓZSEF IFJ.

DOBETZ JÓZSEFNÉ

DOLGOS LÁSZLÓ

DOLGOS LÁSZLÓNÉ

DOMONKOS LAJOS

DOMONKOS LAJOSNÉ

DOMONKOS ESZTER

DOMONKOS BÁLINT

DOMONKOS LAJOSNÉ ÖZV.

DUDÁS MÁRIA

ELEK IMRÉNÉ

ELEK ILONA

EMBERSICS GYÖRGY

EMBERSICS GYÖRGYNÉ

EMBERSICS GÉZA

ERDEI ISTVÁNNÉ

ERDEI ILONA

ERDŐS SÁNDOR

ERDŐS SÁNDORNÉ

ERDŐS JULIANNA

ESKÜDT JÓZSEF

ESKÜDT JÓZSEFNÉ

ESKÜDT GYULA

ESKÜDT GYULÁNÉ

ESKÜDT GYULA IFJ.

ESKÜDT BÉLA

ESZENYI JÁNOS

ESZENYI JÁNOSNÉ

ESZENYI JÁNOS IFJ.

FEKETE DUDÁS JÓZSEF

FEKETE DUDÁS JÓZSEFNÉ

FEKETE DUDÁS JÓZSEF IFJ.

FEKETE GÉZÁNÉ

FEKETE GYŐZŐ

FEKETE GYŐZŐNÉ

FEKETE MÁRIA

FEKETE ÉVA

FEKETE ISTVÁN

FEKETE ISTVÁNNÉ

FEKETE ISTVÁN IFJ.

FEKETE KATALIN

FEKETE P JÓZSEF

FEKETE P JÓZSEFNÉ

FEKETE P JÓZSEF IFJ.

FEKETE SÁNDOR

FEKETE SÁNDORNÉ

FELDWEBEL ANTAL

FELDWEBEL ANTALNÉ

FICZERE IGNÁC

FICZERE IGNÁCNÉ   

FICZERE JÓZSEF

FICZERE JÓZSEFNÉ

FIGULI GYÖRGY ID.

FIGULI GYÖRGYNÉ ID.

FIGULI GYÖRGY IFJ.

FIGULI GYÖRGYNÉ IFJ.

FIGULI JULIANNA

FODOR SÁNDOR

FODOR SÁNDORNÉ

FONYÓDI JÁNOS

FONYÓDI JÁNOSNÉ

FONYÓDI ZOLTÁN

FÜLÖP IMRE ID.

FÜLÖP IMRÉNÉ ID.

FÜLÖP IMRE 

FÜLÖP MATILD

FÜLÖP SÁNDOR

FÜLÖP IMRÉNÉ

FÜSTÖS ISTVÁN ID.

FÜSTÖS ISTVÁNNÉ ID.

FÜSTÖS ISTVÁN IFJ.

FÜSTÖS ISTVÁNNÉ IFJ.

GÁL JÁNOSNÉ

GÁLÓCSY ELEK DR.

GÁLÓCSY ELEKNÉ DR.

GÁLÓCSY EDIT

GÁLÓCSY ESZTER

GÁLÓCSY ERIKA

GÁLÓCSY ERZSÉBET

GÁLÓCSY ÉVA

GÁLÓCSY ELEK

GÁSPÁR ISTVÁNNÉ

GÁTH GÉZA

GLOGOVECZ JÓZSEF ID.

GLOGOVECZ JÓZSEFNÉ ID.

GLOGOVECZ JÓZSEF IFJ.

GLOGOVECZ JÓZSEFNÉ IFJ.

GÓCZA JÓZSEF

GÓCZA JÓZSEFNÉ

GÓCZA MÁRIA

GÓCZA JÁNOS

GOMBÁR JÓZSEF

GULERÁK GYULA

GULYÁS PÁL

GULYÁS PÁLNÉ

GUTH JÓZSEF

GUTH JÓZSEFNÉ

GUTH ILONA

GUTH ANNA

GUTH MÁRIA

GUTH ERZSÉBET

GYARMATI BÉLA

GYARMATI BÉLÁNÉ

GYARMATI VALÉRIA

GYENE PÁL DR.

GYENE PÁLNÉ DR.

GYENE SÁMUEL

GYENE SÁMUELNÉ

GYENE SÁMUEL IFJ.

GYENE ISTVÁN

GYENE KAMILLA

GYENE ZSIGMOND

GYENE ISTVÁNNÉ

GYŐRFFY FERENC

GYŐRFFY FERENCNÉ

GYŐRFFY FERENC IFJ.

GYŐRFFY LŐRINC

GYŐRFFY JÓZSEF

GYŐRFFY JÓZSEFNÉ

GYŐRFFY JÓZSEF IFJ.

GYŐRFFY MÁRIA

GYŐRFFY BÉLA

GYŐRFFY ÉVA

HAISZER KÁLMÁN

HAISZER KÁLMÁNNÉ

HAISZER PÉTER KONRÁD

HAJAS BERTALANNÉ

HAJAS BERTALAN IFJ.

HAJAS ERZSÉBET

HAJAS LAJOS

HAJAS JÁNOS

HAJAS BERTALANNÉ

HAJDÚ MÁRIA

HALLER JÓZSEF

HALLER JÓZSEFNÉ

HALLER VERONA

HALLER JÁNOS

HALLER JÓZSEFNÉ

HALMOS ISTVÁN

HALMOS ISTVÁNNÉ

HALMOS MATILD

HARACSI JÓZSEF

HARACSI JÓZSEFNÉ

HATÁRSZÉLI JÓZSEF

HAUTZINGER KÁROLY

HEGEDŰS GYULA

HEGEDŰS KÁROLY

HÉRA JÓZSEF

HÉRA JÓZSEFNÉ

HÉRA GYÖRGY

HERENDI JENŐ ID.

HERENDI JENŐNÉ

HERENDI JENŐ

HERENDI TIBOR

HEVESI JÓZSEF

HEVESI JÓZSEFNÉ

HEVESI JÁNOS

HIRJÁK GYULA

HIRJÁK JÁNOSNÉ

HITRE JÁNOS

HITRE JÁNOSNÉ

HORVÁTH VINCÉNÉ

HORVÁTH MÁRIA

HORVÁTH ÉVA

HORVÁTH ÁRPÁD

HORVÁTH MIKLÓS

HORVÁTH ÁGOTA

HORVÁTH JÓZSEF

HORVÁTH JÓZSEFNÉ

HORVÁTH ERZSÉBET

HOSSZÚ GÉZA

HOSSZÚ GÉZÁNÉ

IVIN ANNA

JAKAB JÓZSEF

JAKAB JÓZSEFNÉ

JAKAB JÓZSEF IFJ.

JAKAB ÉVA

JAKAB JÓZSEFNÉ ID.

JÁMBOR PÉTER

JÁMBOR PÉTERNÉ

JÁMBOR JÁNOS

JÁMBOR PÉTER IFJ.

JANKA ISTVÁN

JANKA ISTVÁNNÉ

JANKA EDIT

JÁNOSHÁZI ÖDÖN

JÁNOSHÁZI ÖDÖNNÉ

JEGES JÁNOS

JEGES JÁNOSNÉ

JEGES GYULA

JÓZSEF SÁNDOR

JÓZSEF SÁNDORNÉ

JÓZSEF ELEMÉR

JUHOS PÁL

JUHOS PÁLNÉ

JUHOS ISTVÁN

KALAPÁTI SÁNDOR

KALAPÁTI SÁNDORNÉ

KALAPÁTI KATALIN

KALIKOPULUSZ GYÖRGY

KAMU PÁL

KAMU PÁLNÉ

KAMU IRÉN

KAMU GIZELLA

KAMU LÁSZLÓ

KANIZSAI ISTVÁN

KANIZSAI ISTVÁNNÉ

KANIZSAI JÓZSEF

KANIZSAI MÁRIA

KANIZSAI VINCE

KANIZSAI VINCÉNÉ

KARAKAI JÁNOS

KARAKAI JÁNOSNÉ

KARANYULES SPIROS

KASZA JÓZSEF

KASZA JÓZSEFNÉ

KASZAB JÓZSEF

KASZAB JÓZSEFNÉ

KASZAB PIROSKA

KASZÁS JÓZSEF

KASZÁS JÓZSEFNÉ

KAZIMUR ANTAL

KAZIMUR ANTALNÉ

KAZIMUR MÁRTA

KECSKEMÉTI GÁBORNÉ

KECSKEMÉTI ERZSÉBET

KÉM ISTVÁN ID.

KÉM ISTVÁNNÉ ID.

KÉM ISTVÁN IFJ.

KÉM ISTVÁNNÉ IFJ.

KÉM MÁRIA

KÉM IMRE

KÉM FERENC

KÉM KÁROLY

KÉM JÓZSEF

KÉM VINCE

KÉSE VINCE

KÉSE VINCÉNÉ

KESERŰ LAJOS

KESERŰ LAJOSNÉ

KINCSES JÓZSEF

KINCSES JÓZSEFNÉ

KINCSES MÁRIA ANNA

KIRÁLY JÓZSEF

KIRÁLY JÓZSEFNÉ

KIRÁLY TIBOR

KISS GYULA

KISS GYULÁNÉ

KISS BÉLA

KISS ISTVÁN

KISS ISTVÁNNÉ

KISS IMRE

KISS IMRÉNÉ

KISS IMRE IFJ.

KISS IMRÉNÉ ID.

KISS ROZÁLIA

KISS ZSUZSANNA

KISS LAJOSNÉ

KISS LAJOSNÉ

KISS ISTVÁN

KISS ISTVÁNNÉ

KISS ISTVÁNNÉ

KOBRA JÓZSEF

KOBRA JÓZSEFNÉ

KOCSIS GYÖRGY

KOCSIS GYÖRGYNÉ

KOCSIS GYÖRGYNÉ

KOCSIS ISTVÁN

KOCSIS ISTVÁNNÉ

KOCSIS MIKLÓS

KOCSIS GYÖRGY

KOCSIS KATALIN

KOCSIS JÁNOS

KOCSIS JÁNOSNÉ

KOCSIS SÁNDOR

KOLKUPOLOSZ GYÖRGY

KOLTHAY ALAJOS

KÓNYA JÁNOSNÉ

KOVÁCS JÓZSEF

KOVÁCS JÓZSEFNÉ

KOVÁCS JÓZSEF IFJ.

KOVÁCS PÁLNÉ

KOVÁCS JÓZSEF ID.

KOZMOVSZKY REZSŐ

KOZMOVSZKY REZSŐNÉ

KULCSÁR JÓZSEF

KULCSÁR JÓZSEFNÉ

KULCSÁR JÓZSEF IFJ.

KULCSÁR EMÍLIA

KULYASA ANDRÁSNÉ

KÚRIÁN MÁRIA

KURUCZ VENDEL

KURUCZ VENDELNÉ

KUTAS SÁNDOR

KUTAS SÁNDORNÉ

KUTAS ERZSÉBET

LAJOS JÓZSEF

LAJOS JÓZSEFNÉ

LAKATOS ELEK

LAKATOS ELEKNÉ

LAKATOS ILONA

LAKATOS TERÉZ

LAKATOS ELEK IFJ.

LAKATOS PÁLNÉ

LAWSZKOWSZKY LÁSZLÓNÉ

LIADIDISZ ATTANÁZIUSZ

LIDZINGER JÁNOS

LIDZINGER JÁNOSNÉ

LŐCZI JÓZSEF ID.

LŐCZI JÓZSEFNÉ ID.

LŐCZI JÓZSEF IFJ.

LŐCZI JÓZSEFNÉ IFJ.

LŐCZI KATALIN

LŐCZI ERZSÉBET

LŐRINCZ JÓZSEF

LŐRINCZ JÓZSEFNÉ

LŐRINCZ SÁNDOR

LŐRINCZ SÁNDOR

LŐRINCZ SÁNDORNÉ

LŐRINCZ SÁNDOR IFJ.

MÁDAI FERENC

MÁDAI FERENCNÉ

MÁDAI ILONA

MÁDAI LÁSZLÓ

MÁDAI FERENC IFJ.

MARAWELIASZ MIKLÓS

MARAWELIASZ MIKLÓSNÉ

MARAWELIASZ ALEXANDRA

MARKOS JÓZSEF

MARKOS JÓZSEFNÉ

MARKOS VALÉRIA

MARKOS ILONA

MARKOVICS ÁRPÁD

MARKOVICS ÁRPÁDNÉ

MARKOVICS ZSUZSANNA

MATÁN ISTVÁN

MATÁN ISTVÁNNÉ

MATÁN JENŐ

MATÁN JENŐNÉ

MATÁN JOLÁN

MÁTÉ PÁL

MÁTÉ PÁLNÉ

MÁTÉ IDA

MATESZ JÁNOS

MEKRASZ ANTAL

MESTER BÉLÁNÉ

MESTER LAJOS

MESTER BÉLA

MESTER ZOLTÁN

MESTER FERENC

MESTER FERENCNÉ

MESTER KLÁRA

MIHÁLY DÁNIELNÉ

MIHOVICS JÓZSEF

MIHOVICS JÓZSEFNÉ

MIKÓ KÁROLY

MIKÓ KÁROLYNÉ

MISMÁS GYÖRGY

MISMÁS GYÖRGYNÉ

MISMÁS GYÖRGY IFJ.

MISMÁS ISTVÁN

MISMÁS MÁRIA

MISMÁS FERENC

MISMÁS FERENCNÉ

MOLNÁR FERENC

MOLNÁR FERENCNÉ

MOLNÁR GÁBOR ID.

MOLNÁR GÁBORNÉ ID.

MOLNÁR GÁBOR

MOLNÁR JÓZSEF

MOLNÁR JÓZSEFNÉ

MOLNÁR JÓZSEF IFJ.

MOLNÁR LAJOS

MOLNÁR LAJOSNÉ

MOLNÁR LAJOS IFJ.

MUKA JÓZSEF

MUKA JÓZSEFNÉ

MUKA IMRE

MUKA JÁNOS

MUKA JÁNOSNÉ

MUKA JÁNOS IFJ.

NAGY LAJOSNÉ

NAGY JULIANNA

NAGY BÉLA

NAGY FERENC

NAGY LAJOS IFJ.

NAGY GERZSONNÉ

NAGY ELEMÉR

NAGY ROZÁLIA

NAGY LAJOS

NAGY LAJOSNÉ

NAGY JÓZSEFNÉ

NAGY JÓZSEF IFJ.

NAGY MIKLÓS

NAGY MÓRIC ID.

NAGY MÓRIC

NAGY MÓRICNÉ

NEMES LAJOS

NEMES LAJOSNÉ

NIGU KRISZTINA

NOVÁK JÓZSEF

NOVÁK JÓZSEFNÉ

NOVÁK FERENC

OLAJOS SÁNDORNÉ

OLAJOS GYULA

OLAJOS GYULA IFJ.

OLAJOS JÓZSEF

OLASZ JÓZSEFNÉ

ORBÁN LAJOS

ORBÁN LAJOSNÉ

ORBÁN MAGDOLNA

ORBÁN ÉVA

OSVÁTH JÓZSEFNÉ

ORÉ LAJOSNÉ

ORÉ LENKE

ORSÓ MÁTYÁS

ORSÓ MÁTYÁSNÉ

ORSÓ MÁRIA

ORSÓ DÓRA

OSVÁTH JÓZSEFNÉ

PÁLINKÁS ILLÉS

PÁLINKÁS ILLÉSNÉ

PÁLINKÁS ANNA

PALOVICS VENDEL

PALOVICS VENDELNÉ

PALOVICS MAGDA

PANKOS TAKIS

PÁPICS MIHÁLY

PÁPICS MIHÁLYNÉ

PAP IMRE

PÁPICS VENDEL

PÁPICS VENDELNÉ

PAP VENDEL

PAPP JÁNOS

PAPP JÁNOSNÉ

PAPP ANDRÁS

PAPP ANDRÁSNÉ

PAPP ERZSÉBET

PAPP ANDRÁS IFJ.

PAPP JENŐ

PAPP JENŐNÉ

PAPP IMRE

PAPP BÉLA

PAPP JÁNOS

PAPP LÁSZLÓNÉ ID.

PAPP LÁSZLÓNÉ

PAPP ZOLTÁN

PAPP LENKE

PÉCHY MANÓ

PECSÉT JÁNOSNÉ

PERLAKI VENDEL

PERLAKI VENDELNÉ

PETROPOLUSZ SZTAVAROSZ

PETROPOLUSZ SZTAVAROSZNÉ

PINTÉR FERENC

PINTÉR FERENCNÉ

PINTÉR GYÖRGY

PINTÉR GYÖRGYNÉ

PINTÉR GYÖRGY IFJ.

PINTÉR GYÖRGY ID.

PINTÉR GYÖRGYNÉ ID.

PINTÉR GYÖRGYNÉ

PÓCSIK ELEK

PÓCSIK ELEKNÉ

PÓCSIK ELEK IFJ.

PÓCSIK OLGA

PÓCSIK ERZSÉBET

PÓCSIK ISTVÁN

POHLI ANDRÁS

POHLI ANDRÁSNÉ

POKOL GÁBOR

POKOL GÁBORNÉ

POKOL JÁNOS

POKOL JÁNOSNÉ

PORCSA SÁNDOR

PORCSA SÁNDORNÉ

PORCSA ILONA

PORCSA MIHÁLY

POTECZ JÓZSEF

POTECZ JÓZSEFNÉ

POTECZ JÓZSEF IFJ.

POTECZ MÁRIA

POTECZ GYULA

PRÉMECZ MÁRTON

PRÉMECZ MÁRTONNÉ

PRÉMECZ JÓZSEF

PRINCZ JÓZSEF

PRINCZ JÓZSEFNÉ

PRINCZ KLÁRA

PRINCZ MÁRIA

RÁDI GÉZA

RÁDI GÉZÁNÉ

RAFFAI ÖDÖN

RAFFAI ÖDÖNNÉ

RAKOWITZ JÁNOS

RAKOWITZ JÁNOSNÉ

RÁSKÓ ISTVÁN

RATALICS ÁRPÁD

RATALICS ÁRPÁDNÉ

RITECZ JÓZSEF

RITECZ JÓZSEFNÉ

RITECZ ERZSÉBET

RITECZ KATALIN

ROKKANT JÁNOSNÉ

RŐTH JÓZSEF

RÓZSÁS SÁNDOR

RÓZSÁS SÁNDORNÉ

SÁFÁR IMRE

SÁFÁR IMRÉNÉ

SÁFÁR IMRE IFJ.

SÁFÁR IRMA

SÁFÁR MARISKA

SÁFÁR JÁNOS

SÁFÁR JÁNOSNÉ

SAJGÓ JÓZSEF

SAJGÓ JÓZSEFNÉ

SÁLYI ZSIGMOND

SÁLYI ZSIGMONDNÉ

SÁLYI MÁRIA

SÁRA ISTVÁNNÉ

SASVÁRI NÁNDOR

SCHMIDT JENŐ DR.

SCHMIDT JENŐNÉ DR.

SCHMIDT PÁL

SCHMIDT PÁLNÉ

SCHNEIDERICS GYÖRGY

SCHNEIDERICS GYÖRGYNÉ

SCHNEIDERICS ILONA

SCHNEIDERICS JÁNOS

SIMON SÁNDOR

SOMOGYI JÓZSEF

SOMOGYI JÓZSEFNÉ

SÓTONYI ISTVÁNNÉ

STOFLITZ FERENC

STOFLITZ FERENCNÉ

STOFLITZ FERENC IFJ.

STOFLITZ KAMILLA

STOFLITZ OTTÓ

SÜLE GYÖRGYNÉ

SÜLE IMRE

SÜLE IMRÉNÉ

SÜLE IMRE IFJ.

SÜLE JÓZSEF

SÜLE JÓZSEFNÉ

SÜLE VALÉRIA

SZABÓ GÁSPÁRNÉ

SZAKÁLL JÁNOS

SZAKÁLL JÁNOSNÉ

SZAKÁLL ZOLTÁN

SZÁLAI ISTVÁN

SZÁLAI ISTVÁNNÉ

SZÁLAI KÁROLY

SZÁLAI KÁROLYNÉ

SZÁLAI KÁROLY IFJ.

SZALAMOSZ KOSZTA

SZÉCHENYI FRIGYES GRÓF

SZÉCHENYI SÁNDOR GRÓF

SZELI FERENC

SZELI FERENCNÉ

SZELI JENŐ

SZELI ERZSÉBET

SZELI JOLÁN

SZELI KÁLMÁN

SZELI KÁLMÁNNÉ

SZELI MAGDOLNA

SZEMERNYEI ANTAL

SZÉP KÁLMÁN

SZÉP KÁLMÁNNÉ

SZEPESVÁRI SOLCZ DEZSŐ

SZEPESVÁRI SOLCZ DEZSŐNÉ

SZIKSZAI SÁNDOR DR.

SZIKSZAI SÁNDORNÉ DR.

SZIKSZAI SÁNDOR

SZIKSZAI SÁNDORNÉ

SZILI ILONA

SZKEPATARISZ GYÖRGY

SZLIPCSEVICS MÁRK

SZLIPCSEVICS VITÁLYOS

SZLIPCSEVICS VITÁLYOSNÉ

SZMODICS ISTVÁN

SZMODICS ISTVÁNNÉ

SZOMBATI JÁNOSNÉ

SZÖRCSÖK JÓZSEF

TAKÁCS GYÖRGY

TAKÁCS GYÖRGYNÉ

TAKÁCS MÁRIA

TAKÁCS KÁROLY

TAKÁCS KÁROLYNÉ

TAKÁCS KÁROLY IFJ.

TAKÁCS MIHÁLY

TAKÁCS MIHÁLYNÉ

TAMÁS A. JÓZSEF

TAMÁS A. JÓZSEFNÉ

TAMÁS LÁSZLÓ

TAMÁS KATALIN

TAMÁS MAGDOLNA

TAMÁS JÓZSEF

TAMÁS JÓZSEFNÉ

TAMÁS ANNA

TAMÁS JÓZSEF IFJ.

TANKÓ IMRE

TANKÓ IMRÉNÉ

TÁRNOK JÁNOS

TISLÉR JÓZSEF

TISLÉR JÓZSEFNÉ

TIVADAR JÁNOS

TIVADAR JÁNOSNÉ

TIVADAR JÁNOS IFJ.

TIVADAR MÁRTA

TOLD REZSŐ ID.

TOLD REZSŐ IFJ.

TOLD REZSŐNÉ

TOLD IKREK

TOTOPALOSZ MIKLÓS

TÓTH JÁNOS

TÓTH LAJOSNÉ

TÓTH MÁRTON

TÓTH MÁRTONNÉ

TÓTH PÁL

TÓTH PÁLNÉ

TÓTH MÁRIA

TROJKÓ GYÖRGY

TROJKÓ JÓZSEF

TROJKÓ JÓZSEFNÉ

VAJDA BÉLÁNÉ

VAJDA ISTVÁN

VAJDA ISTVÁNNÉ

VARGA JÓZSEF

VARGA JÓZSEFNÉ

VARGA ALBERT

VARGA JÓZSEF

VARGA JÓZSEFNÉ

VARGA KATALIN

VARGA PIROSKA

VARGA SÁNDOR

VARGA LAJOS

VARGA LAJOSNÉ

VARGA LAJOS IFJ.

VARGA LAJOSNÉ

VARGA PÁL

VARGA PÁLNÉ

VARGA JOLÁN

VARGA FERENC

VARGA ZSIGMOND

VARGA ZSIGMONDNÉ

VARGA SÁNDOR

VÁRHELYI PÁL

VÁRHELYI PÁLNÉ

VARKÓ IMRE

VÉGH GYULA

VÉGH GYULÁNÉ

VÉGH JÁNOS

VÉGH KLÁRA

VÉGH SÁNDOR

VÉGH SÁNDORNÉ

VIG IMRE

VINCZE JÁNOSNÉ

VINCZE LAJOS

VINCZE LAJOSNÉ

VIRÁG LAJOS

VIRÁG LAJOSNÉ

VIRÁG LAJOS IFJ.

VIRÁG IMRE

VIRÁG ISTVÁN

VIRÁG JÁNOS

VIRÁG LAJOSNÉ

VLASICS REMUSZ

VLASICS REMUSZNÉ

VÖRÖS ISTVÁN

VÖRÖS ISTVÁNNÉ

VÖRÖS ISTVÁN IFJ.

WAGNER PÁLNÉ