Tagsági díj fizetése

by Hőnich-Németh Zita

Az egyesület speciális bevételi forrása a tagdíj.

Célja, hogy egyrészt bevételi forrása legyen a szervezetnek, másrészt a szervezethez tartozást is erősítse, harmadrészt, hogy a szervezet számára valamennyi vagyoni forrást biztosítson.

A tag kötelessége a tagdíj fizetése, amely az egyesület sajátos bevételi forrása.

  • A tag részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein
  • Választhat és választható az egyesület szerveibe
  • Köteles eleget tenni az alapszabályban foglalt kötelességeinek.

A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tag tagsági jogait akkor gyakorolhatja képviselőn keresztül, ha azt az alapszabály lehetővé teszi. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetőek.

A tagot szavazásra nem lehet kötelezni, mert a szavazás, mint az egyesület életében való részvétel, a tag joga, és nem kötelessége. Az egyesületi tagok egyenlő szavazati joggal rendelkeznek. 

A szavazati jogot nem lehet a tagdíj mértékéhez kötni, ha a tagdíj mértéke különböző, akkor is csak azonos mértékű szavazati jogok lehetnek.

A tag az egyesület szervezeteibe választható. A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani, az alapszabály felhatalmazása alapján a vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli személyekből. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Egyesületünk éves tagdíja 1.000 Ft/fő/év. Az ennél nagyobb mértékű befizetéseket hálásan köszönjük. Ezen kívül lehetőség van az Egyesületet egyéb módon is támogatni, legyen az bármilyen anyagi jellegű adomány vagy az adó 1%-nak felajánlása.

Tagdíjfizetésre az alábbi lehetőségek vannak:

  • fizetés csekken
  • banki utalás (kérjük megjegyzésbe írja bele a tagdífizető nevét).

Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete

 

Számlaszám: 11711058-21402782 (OTP)

Adószám: 18102152-1-41

Családok szakadtak szét

Ez a weboldal is "cookie"-kat használ a felhasználói élmény fejlesztéséhez. Az oldal használatával Ön elfogadja ezt. Elfogadom Részletek

Privacy & Cookies Policy